top of page
Networking Event

Services

Dekorationer, udsmykning, blivende rum, scenografiske installationer eller locations til forskellige events skabes i virksomheders kantiner, kontormiljøer og event venues, showrooms og mødelokaler.
Som visuel sparringspartner bygger line & jensen bro mellem det som virksomhedens grundfortælling, arrangementets særlige indhold og de fysiske rammer, hvor virksomheden udfolder sig i hverdagen og ved specielle lejligheder.

Business Meeting

VISUEL ISCENESÆTTELSE AF EKSKLUSIVE ARRANGEMENTER

Der er mange lejligheder hvor en visuel iscenesættelse vil højne oplevelse. Det  kan feks være:

Brainstorming

KONSULENT

Kreativ sparring og rådgivning

Business Meeting

MØDER DER VIL FREMSTÅ INNOVATIVE

Det særlige møde. En aftale skal underskrives. Et stort salg skal gennemføres. Din kunde skal føle sig vigtig og i behagelig relation til dig, dit firma og øjeblikket.

Designer

EVENT SCENOGRAFI

Herunder ser du hvordan et samarbejde ved event scenografi typisk forløber.

Ydelser: Services

FORLØB

LOKATION

Hvor og i hvilken forbindelse ønsker i en visuel forvandling
Eksisterende muligheder. Vægge, gulve og lofter
Deltagernes forløb
Møbler, dekoration og øvrigt inventar
Grafiske elementer
Farver
Materialer
Belysning, lyd, dufte
AV- og andet teknisk udstyr
Øvrige fysiske facilitete

FORUNDERSØGELSE

Indledende møde med ledelse og relevante medarbejdere.

Undersøgelse af de 5 parametre: tid, bevægelse, rum, lys og lyd (herunder den arkitektoniske ramme, rummenes karakter, lysforhold, funktionsbeskrivelse, daglige arbejdsgange mv.

Afdækning af kerneværdier og visioner.

Visuel og anden research.

Udarbejdelse af endeligt rumprogram

PROCESSEN

Vi udvikler og realiserer opgaven i tæt samarbejde med virksomhedens udpegede medarbejder(e). Også andre samarbejdspartnere vil ofte blive inddraget undervejs, f.eks. HR, PR og kommunikation.

 Afhængigt af opgavens omfang vil processen typiske forløbe i 4 faser:

Forundersøgelser------Concept/Skitseforslag---------Detaljering----------Realisering

FORSLAG

Udformning af skitseforslag (tegning og/eller moodboard)

Samlet budget for scenografi og teknik.

DETALJERING

Design af rum og rumforløb.
Design af inventar.
Udarbejdelse af grafisk koncept (oplæg til grafiker)
Udarbejdelse af lyskoncept (oplæg til lysdesigner eller lystekniker)
Udvikling af AV-teknologi (oplæg til tekniker)
Har i ikke selv diverse teknikere, samarbejder line&jensen med landets bedste indefor teknisk kunstformidling.

REALISERING

Produktionsstyring.
Løbende produktionsmøder med underleverandører.
Løbende statusmøder med interne tovholdere.
Tilsyn og eventuel medvirken under opbygning, ophængning og lyssætning.

Ydelser: FAQ
bottom of page